Kungälvs kommun valde Artvise Kundtjänst!

Ingress...

Kungälvs kommun valde Artvise Kundtjänst! Kungälvs kommun har genomfört en upphandling av ett ärenderegistreringssystem för registrering och hantering av de ärenden som kommer in till kommunens Kundcenter på olika vägar, efter noggrann utvärdering föll valet på Artvise Kundtjänst.