Artvise e-Tjänst till Södertälje kommun! 

Ingress...

Artvise e-Tjänst till Södertälje kommun! Artvise får tilläggsorder avseende e-tjänsteplattformen, Artvise e-Tjänst, från Södertälje kommun. Södertälje kommun har valt att utnyttja option gällande e-tjänsteplattform i tidigare genomförd upphandling avseende kundtjänstsystem.