Artvise Kundtjänst ökar effektiviteten hos Väsby Direkt!

Ingress...

Artvise Kundtjänst ökar effektiviteten hos Väsby Direkt! Efter en lyckad pilotstudie under 2013 så har Upplands Väsby kommun beslutat sig för att införa Artvise Kundtjänst på bred front, detta för att effektivisera informationshanteringen.