Artvise Kundtjänst till Tyresö kommun! 

Ingress...

Artvise Kundtjänst till Tyresö kommun! Tyresö kommun arbetar utifrån ett starkt medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot medborgarna – både som myndighet och serviceorganisation. Som en del i deras arbete med att erbjuda en mer effektiv kundtjänst håller kommunen på att införa Artvise Kundtjänst som stödsystem.