Lidköpings kommun valde Artvise Kundtjänst! 

Ingress...

Lidköpings kommun valde Artvise Kundtjänst! Lidköpings kommun har efter utvärdering av ett antal system genom en direktupphandling tilldelat Artvise AB som leverantör av systemstöd för kundcenter.