Artvise AB får order av Lunds kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Ingress...

Artvise AB får order av Lunds kommun gällande Artvise Kundtjänst! Lunds kommun har valt Artvise Kundtjänst som systemstöd till Servicecenter i det avrop från ramavtal som kommunen genomfört.