Artvise Kundtjänst till Söderhamns kommun! 

Artvise Kundtjänst till Söderhamns kommun! För att förbättra service och tillgänglighet arbetar Söderhamns kommun med att bygga upp en kundtjänst och för att kvalitetssäkra hanteringen av inkommande frågor/ärenden har kommunen avropat Artvise Kundtjänst som stödsystem för kundtjänst och dess verksamhet.