Träffa Artvise på konferensen "Medborgarservice i kommun"! 

Träffa Artvise på konferensen "Medborgarservice i kommun"! Artvise deltar på konferensen "Medborgarservice i kommun" som genomförs 27-28 september på Piperska Muren, Stockholm. Konferensen är årets mötesplats för dig som arbetar med medborgarservice och riktar sig till kundtjänstchefer, kontaktcenterchefer, chef för medborgarservice, samt övrig personal som arbetar med kundtjänst och medborgarservicefrågor i kommuner. OBS! Kontakta oss och erhåll partnerkod som ger 20% rabatt på deltagaravgiften!