Artvise Kundtjänst till Bjuvs kommun! 

Artvise Kundtjänst till Bjuvs kommun! Bjuvs kommun har valt Artvise Kundtjänst som nytt ärendehanterings-system för kontaktcenter.