Danderyds kommun väljer Artvise Kundtjänstoch Artvise e-Tjänst!

Danderyds kommun väljer Artvise Kundtjänstoch Artvise e-Tjänst! Danderyds kommun har valt programvaror från Artvise AB för systemstöd till kontaktcenter och som e-tjänsteplattform.