Artvise får order från Östgötatrafiken värd 4Mkr!

Artvise får order från Östgötatrafiken värd 4Mkr! Artvise AB har vunnit den upphandling av nytt systemstöd för dokument- och ärendehantering som Östgötatrafiken AB genomfört. Med det nya systemet vill Östgötatrafiken att röra sig mot en helt digital informationshantering.