Artvise får order från Kungsbacka kommun gällande Artvise Kundtjänst! 

Artvise får order från Kungsbacka kommun gällande Artvise Kundtjänst! Kungsbacka kommun har upphandlat ett ärendehanteringssystem för supportärenden som stötta Kommunen i arbetet med att bli effektivare, öppnare, mer mobila och dessutom skapa ett mer enhetligt arbetssätt i kommunen.