Vi hälsar Kevin Mikaelsson välkommen!

Ingress...

Vi hälsar Kevin Mikaelsson välkommen! Kevin Mikaelsson kommer att förstärka Artvise som kundansvarig projektledare och utbildare.