Artvise e-tjänsteplattform till Handelshögskolan! 

Artvise e-tjänsteplattform till Handelshögskolan! Stockholm School of Economics (SSE) har valt Artvise e-tjänsteplattform för att täcka det ökande behovet av olika former av e-tjänster som dels skall erbjudas nya och befintliga kunder men även i senare skede till studenter vid SSE.