Artvise Contactcenter till Oxelösunds kommun!!

Oxelösunds kommun har valt Artvise Contactcenter för att hantera och effektivisera telefoni, chatt och ärendehantering. Med den nya lösningen får Oxelösunds kommun en helt integrerad lösning som kommer att underlätta för medarbetarna i kommunens kommuncenter.