Artvise Kundtjänst till Borlänge kommun!

Artvise AB har vunnit ytterligare en upphandling avseende ärendehanteringssystem för Medborgarservice, denna gång har Borlänge kommun valt Artvise, som efter utvärdering visade sig ha lämnat det anbud med det lägsta totalpriset. .