Vi hälsar Camilla Rosendahl välkommen!

Camilla Rosendahl kommer att förstärka Artvise som dokumentationsansvarig samt sälj- och partnerstöd.