Vi hälsar Mikael Möller välkommen!

Mikael Möller förstärker Artvise som testledare och kvalitetsansvarig.