Artvise tecknar partneravtal med Knowit! 

Artvise utvidgar samarbetet med Knowit genom att teckna partneravtal. Innebörden av partneravtalet blir att Knowit tillåts sälja och leverera produkterna Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst. Samarbetet ökar både affärspotentialen och leveransinnehållet till kunder.