Vi hälsar Fredrik Östlund välkommen!

Artvise förstärker med Fredrik Östlund som har lång erfarenhet av avancerad systemutveckling.