Artvise Kundtjänst till Båstads kommun!

Artvise AB har vunnit ytterligare en upphandling avseende ärendehanteringssystemet för kundcenter, denna gång har båstads kommun valt Artvise som erbjöd det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.