Artvise Kundtjänst till Älvdalens kommun!

Kontaktcentret i Älvdalens kommun har varit i drift sedan juni 2015, nu har kommunen upphandlat med Artvise Kundtjänst som ärendestöd för att öka servicegrad pch tillgänglighet för invånare, besökare och företagare.