Artvise får order från Degerfors kommun gällande Artvise e-Tjänst!

Degerfors kommun har valt Artvise e-Tjänst som e-tjänsteplattform för kommunens e-tjänster.

Syftet med att skaffa en e-tjänsteplattform är att Degerfors kommun vill utveckla ytterligare e-tjänster och arbetar för att kunna ge god service direkt på webben Med e-tjänsteplattformen Artvise e-Tjänst, som finns hos en lång rad svenska kommuner, läggs grunden för att kunna erbjuda användbara och tillgängliga e-tjänster som bidrar till att realisera målet ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”.

- Inom offentlig sektor prioriterar man i allt högre grad, effektiva lösningar för att skapa en effektiv e‑förvaltning och digitalisering. Vi ser därför en ökad efterfrågan på våra produkter som är marknadsledande inom området, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB