Sandvikens kommun har infört Artvise Contact Center!

Sandvikens kommun har efter sondering av marknaden infört Artvise Contact Center för hantering av telefoni i kommunens kundtjänst.

För att handläggarna inte skulle behöva använda flera olika system vid kundkontakter och ärendehantering valde Sandvikens kommun att införa Artvise Contact Center som systemlösning för handläggare i kommunens kundtjänst, efter ett kort och effektivt installationsprojekt hanterar nu Artvise Contact Center alla inkommande telefonsamtal till kommunens kundtjänst. Sandvikens kommun har med Artvise Contact Center fått ett kraftfullt och användarvänligt IT-stöd för hantering av telefoni inom kommunens kundtjänst som dessutom ger handläggarna ett komplett integrerat ärendehanteringsstöd.

- Vi är mycket glada över att Sandvikens kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras kontaktcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.