Artvise Contact Center till Nacka kommun!
 

Nacka kommun har infört Artvise Contact Center och har därmed fått en sammanhållen och komplett lösning för telefoni och ärendehantering.

För att handläggarna inte skulle behöva använda flera olika system vid kundkontakter och ärendehantering valde Nacka kommun, i samband med införande av nytt system för telefonväxel, att införa Artvise Contact Center som systemlösning för handläggare i kommunen. Med Artvise Contact Center får kommunen marknadens modernaste IT-stöd för kontaktcenter med hög användarvänlighet och helt integrerat ärendestöd vilket var avgörande för kommunens val av system.

- Vi är mycket glada över att Nacka kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras kontaktcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB