MSE Engineering AB satsar på Artvise Kundtjänst!

MSE Engineering har valt Artvise Kundtjänst för att hantera sina kunder.

 

Älmhultsbaserade MSE Engineering är ett ingenjörsföretag med en etablerad position inom försvarsindustrin där dom levererar högteknologiska systemlösningar. MSE Engineering kommer att använda Artvise Kundtjänst mot alla sina befintliga och nya kunder så att man får en ökad serviceeffektivitet. - Vi har länge letat efter ett systemstöd där vi kan följa våra kunders ärenden från start ut till den enskilda serviceteknikern. Artvise Kundtjänst har visat sig stödja alla de arbetsmoment som vi hade som krav. Från handläggaren via huvudgränssnittet till serviceteknikern via det mobila gränssnittet säger Daniel Hopstadius, VD på MSE Engineering AB.

- Vi ser ett stort behov av våra lösningar i den privata sektorn, det visar styrkan, bredden och funktionaliteten i våra programvaror, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.