Stockholm Vatten och Avfall inför Artvise Kundtjänst som systemstöd för ärendehantering!

Stockholm Vatten och Avfall har genomfört en upphandling av ett ärendehanteringssystem för interna och externa ärendeflöden, efter utvärdering utsågs Artvise Kundtjänst som vinnare.

Målet med införandet av Artvise Kundtjänst är bland annat att Stockholm Vatten och Avfall vill uppnå förbättrad säkerhet, genom att ärenden hanteras mer likartat och under bättre kontroll, dessutom ökad kvalitet samtidigt som man strävar efter snabbare och mer konsistent handläggning.

- Inom offentlig sektor prioriterar man i allt högre grad effektiva lösningar för ökad digitalisering och effektiv e-förvaltning, vi ser därför en ökad efterfrågan på våra produkter som är marknadsledande inom området, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.