Artvise Contact Center till Upplands Väsby kommun!

Upplands Väsby kommun har infört Artvise Contact Center i kommunens kundtjänst, sedan tidigare använder kommunen Artvise som kundärendehanteringssystem, med Artvise Contact Center får man en sammanhållen och komplett lösning även för telefoni.

För att handläggarna inte skulle behöva använda flera olika system vid kundkontakter och ärendehantering valde Upplands Väsby kommun, i samband med införande av nytt system för telefonväxel, att införa Artvise Contact Center som systemlösning för handläggare i kommunens kundtjänst. Med Artvise Contact Center får kommunen marknadens modernaste IT-stöd för kontaktcenter med hög användarvänlighet och helt integrerat ärendestöd vilket var avgörande för kommunens val av system.

- Vi är mycket glada över att Upplands Väsby kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras kontaktcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.