Artvise Stockholm expanderar!


Artvise fortsätter sin expansion i Stockholm och har rekryterat ytterligare medarbetare.

Aina Swahn Herzog har länge arbetat med kunders verksamhets och processutveckling, som ett led i att förstärka införandeprojekt samt att hjälpa kunder ta nästa steg i sitt interna arbete kommer Aina vara en välkommen resurs.

Veronica Drakneid kommer närmast från Landshypotek Bank och kommer arbete med både införande och utveckling av Artvise senaste produkt Artvise Contact Center.

Oscar Svensson kommer att stärka organisationen inom kund och partnerhantering. Välkomna!