Artvise får order från Vaggeryds kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Vaggeryds kommun har avropat Artvise Kundtjänst som nytt systemstöd för kommunens kundtjänst från deras licenspartner.

Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Vaggeryds kommun ska få administrativt stöd för att underlätta kommunikationen med och förbättra servicen till medborgare, företag och andra intressenter samt för att effektivisera interna processer.

- Vi är mycket glada över att Vaggeryds kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.