Artvise får order från Knivsta kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Knivsta kommun har upphandlat Artvise Kundtjänst som nytt systemstöd för kommunens kontaktcenter.

Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Knivsta kommun ska få administrativt stöd för att underlätta kommunikationen med och förbättra servicen till medborgare, företag och andra intressenter samt för att effektivisera interna processer. Med Artvise Kundtjänst får Knivsta kommun ett enhetligt och lättarbetat handläggarstöd som gör det möjligt att effektivt hantera alla inkomna ärenden oavsett kanal med hög kvalitet.

- Vi är mycket glada över att Knivsta kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras kontaktcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.