Artvise e-Tjänst till Vaxholms stad!


Artvise har fått beställning avseende e-tjänsteplattformen, Artvise eTjänst, från Vaxholms stad.

Vaxholms stad avser att utveckla ytterligare e-tjänster och arbetar för att kunna ge god service direkt på webben. Med e-tjänsteplattformen Artvise e-Tjänst, som finns hos en lång rad svenska kommuner, läggs grunden för att kunna erbjuda användbara och tillgängliga e-tjänster som bidrar till att realisera målet ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”.

- Inom offentlig sektor prioriterar man i allt högre grad, effektiva lösningar för att skapa en effektiv e-förvaltning. Vi ser därför en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter som är marknadsledande inom området, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.