Artvise får order från Luleå kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Luleå kommun har avropat Artvise Kundtjänst som systemstöd för kommunens kundtjänst från deras licenspartner.

Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Luleå kommun ska få administrativt stöd för att underlätta kommunikationen med och förbättra servicen till medborgare, företag och andra intressenter samt för att effektivisera interna processer. Några av dom viktigaste kraven som ställdes på systemet var att det skulle vara ett modernt och användarvänligt system som samtidigt skulle stödja kommunens kommunvägledare i deras arbetsuppgifter.

- Vi har väldigt många framgångsrika installationer och är mycket glada över att Luleå kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.