Karlskoga kommun har valt Artvise etjänsteplattform!

Karlskoga kommun inför Artvise e-tjänsteplattform för att kunna erbjuda en fullt utvecklad e-förvaltning där medborgare, kunder och brukare kan sköta merparten av sina ärenden genom enkla och säkrade e-tjänster direkt på webben.

Karlskoga kommun kan med Artvise e-tjänsteplattform lägga grunden för att kunna erbjuda användbara och tillgängliga e-tjänster som bidrar till att realisera målet ”så enkelt som möjligt för så många som möjligt”. Tack vare en central katalog med över 200st e-tjänster blir startsträckan för att komma igång väldigt kort med Artvise e-tjänsteplattform.
- Vi är mycket glada över att Karlskoga kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras e-tjänster, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.