Artvise får order från Osby kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Osby kommun har avropat Artvise Kundtjänst som ärendehanteringssystem för kommunens kundtjänst från deras licenspartner.

Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Osby kommun ska få administrativt stöd för att underlätta kommunikationen med och förbättra servicen till medborgare, företag och andra intressenter samt för att effektivisera interna processer.
- Vi är mycket glada över att Osby kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.