Artvise Contact Center till Luleå kommun!

Luleå kommun som tidigare infört Artvise Kundtjänst som ärendestöd kompletterar med Artvise Contact Center för att få en sammanhållen och komplett lösning för alla kanaler.

För att handläggarna inte ska behöva använda flera olika system vid kundkontakter och ärendehantering har Luleå kommun valt att införa Artvise Contact Center som systemlösning för handläggare i kommunen. Med Artvise Contact Center får kommunen marknadens modernaste IT-stöd för kontaktcenter med hög användarvänlighet och helt integrerat ärendestöd.

- Vi är mycket glada över att Luleå kommun har valt att satsa på Artvise för att hantera alla kanaler i deras kontaktcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.