Artvise får order från Gävleborgs Läns Landsting gällande Artvise Kundtjänst!

Gävleborgs Läns Landsting har tecknat avtal med Artvise avseende ”Artvise kundtjänst - systemstöd för kundcenter” vilket kommer att nyttjas i landstingets trafikbolag.

X-trafik är det femte trafikbolaget som på kort tid valt Artvise Kundtjänst som systemstöd för att förbättra servicen till kunder och effektivisera interna processer. Tack vare färdiga integrationer med trafikdata från befintliga verksamhetssystem ger Artvise handläggare ett unikt gränssnitt med möjlighet till tydlig kundöverblick.
- Vi är mycket glada över att ytterligare ett trafikbolag med kundfokus valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.