Artvise Kundtjänst till Högsby kommun!


Artvise AB har vunnit ytterligare en upphandling avseende ärendehanteringssystem för Kundcenter, denna gång har Högsby kommun valt Artvise.

Upphandlingen som Artvise vunnit avser ett ärendehanteringssystem till Högsby kommun för att hantera alla inkommande ärenden till kommunens servicecenter från såväl medborgare, företag och besökare som från anställda vid Högsby kommun. Artvise är det marknadsledande systemet för denna typ av verksamheter och har en nyckelfärdig process i systemet vilket innebär att man i stort sett kan börja arbeta direkt i systemet utan att behöva lägga tid på kartläggningar eller förstudier.
- Vi ser mycket positivt på att ytterligare en kommun väljer våra programvaror för att uppnå ökad service för kunder/medborgare och anställda, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.