Artvise levererar ärendehanteringssystem för kontaktcenter till Malmö stad!

Malmö stad har upphandlat Artvise Kundtjänst som ärendehanteringssystem till kontaktcenter vilket kommer att levereras av Knowit AB.

Under maj 2017 beslutades att Malmö stad ska införa ett kontaktcenter, vilket betyder en väg in för invånaren, besökaren och företagaren. Alla ärenden som kommer in till kontaktcenter, oavsett kanal, ska registreras i ett ärendehanteringssystem av kommunvägledarna. Efter anbudsutvärdering utsågs Knowit AB som segrande anbud där Artvise Kundtjänst utgör programvaran i leveransen.

Artvise ser detta som ett viktigt steg i det partnerskap som inletts med Knowit och tror att flera kunder kommer att kunna dra nytta av ytterligare en samarbetspartner med konsultresurser och kompetens inom Artvise programvaror.

- Vi ser mycket positivt på att Malmö stad väljer Artvise Kundtjänst som IT-stöd för ärendehantering i sitt kontaktcenter och dessutom ser vi fram emot ett ytterligare fördjupat samarbete med Knowit, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.