Avesta kommun inför Artvise Kundtjänst!

Avesta kommun har efter genomförd undersökning av marknaden valt att införa Artvise Kundtjänst som kundservicesystem för kommunens Servicecenter.

Avesta kommun eftersträvade ett ärendestöd som skulle kunna användas av flera olika organisatoriska enheter, detta innebar att flexibilitet och användarvänlighet var viktiga parametrar när man valde systemlösning. Artvise Kundtjänst gör det möjligt att erbjuda kraftfullt ärendestöd anpassat för respektive organisationsenhet samtidigt som att det är utvecklat med slutanvändaren i fokus vilket innebär att funktioner som kortkommandon, situationsanpassade svarsmallar och funktion för olika typer av snabbregistreringar är grundläggande i systemet.

- Vi är mycket glada över att Avesta kommun har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.