Artvise Contact Center certifierad av Mitel!

Mitel 3PP Verification Group har framgångsrikt genomfört MCTcertifikat (Mitel-Compatible Test) mellan Artvise Contact Center och Mitel MX-ONE kommunikationsplattform

Artvise flerkanaliga kontaktcenterlösning med integrerad ärendehantering integrerar i dagsläget med ett stort antal olika kommunikationsplattformar och växellösningar, under början av 2019 erhöll Artvise Contact Center status ”Mitel-Compatible”. Information och material har publicerats på Mitel InfoChannel MSA webbportal där det är tillgängligt för alla Mitel internpersonal och kanalförsäljningspartner.

Mitel

- Vi är mycket glada över att Artvise Contact Center klarat testerna och att vi blivit certifierade av Mitel och ser det som ett bevis på vår höga kvalitet, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.