Artvise e-tjänsteplattform och ärendehantering till Bilmetro AB!

Bilmetro AB i Gävle har beställt Artvise e-tjänsteplattform och ärendehantering vilket kommer att levereras av Interlan.

Syftet med införandet av Artvise är att Bilmetro ska få ett modernt administrativt stöd för att underlätta kommunikationen med och förbättra service och kvalitet till kunder samt för att effektivisera interna processer.

- Vi är mycket glada över att Bilmetro har valt att satsa på Artvise som IT-stöd för deras e-tjänster och ärendehantering, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.