Artvise får order från Kristianstads kommun gällande Artvise Kundtjänst!

Kristianstads kommun har upphandlat Artvise Kundtjänst som nytt systemstöd för kommunens medborgarcenter.

Syftet med införandet av Artvise Kundtjänst är att Kristianstads kommun ska få ett verksamhetssystem som är flexibelt, användarvänligt, utvecklingsbart och kostnadseffektivt. Målet är en väg in i kommunen för medborgare/brukare, företag och föreningar samt en tydligare struktur för medborgares ingång till kommunen.
- Vi är mycket glada över att Kristianstads kommun har valt att satsa på Artvise som ITstöd för deras medborgarcenter, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.