Artvise logo

2019-05-28

Sotenäs kommun, Munkedals kommun och Lysekils kommun har alla valt Artvise Etjänsteplattform!

Inom ramen för gemensam IT, där Sotenäs-, Munkedals och Lysekils kommun ingår, har kommunerna upphandlat en gemensam plattform för framtagande och drift av e-tjänster.

Syftet med en gemensam plattform för e-tjänster är att öka tillgängligheten till medverkande kommuner och på så sätt stärka SML-kommunerna, minska befintliga kostnader för de kommuner som idag använder e-tjänster, möjliggöra införande av e-tjänster för de kommuner som saknar möjligheter samt att minska sårbarheten för den enskilda kommunen genom att fler resurser får kunskap/kompetens inom området. Dessutom ska den nya e-tjänsteplattformen möjliggöra att få en väg in för medborgarna för att nå de resurser som kommunernas verksamhetssystem idag har.

Efter en grundlig utvärdering med systemvisning stod det klart att Artvise AB fått den hösta utvärderingspoängen.

- Inom offentlig sektor prioriterar man effektiva lösningar för digitalisering och där är våra programvaror marknadsledande, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.