Artvise logo

2019-06-04

Värmdö kommun har tecknat kontrakt med Artvise AB gällande digitalt stöd för intern och extern kundtjänst!

För att nå målen med större effektivitet, likvärdighet och nytta önskade Värmdö kommun ett samlat digitalt stöd, efter utvärdering föll valet på Artvise.

Artvise blir det digitala stödet som kommer att stödja Värmdö kommun genom att utifrån multipla kanaler (däribland telefon, epost, självserviceportal och sociala medier) aggregera, generera och fördela ärenden i relevanta processer samt i kundtjänstfunktioner. I det digitala stödet ska ingå möjlighet till självregistrering av ärenden för kunder, möjlighet till ärendebehandling och möjlighet till integrerad Contact-Center-funktionalitet.

- Allt fler organisationer eftersträvar sammanhållna digitala stödsystem, där är Artvise ledande. Vi är mycket glada över att Värmdö kommun valt att satsa på Artvise som digitalt stöd för kundtjänst, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

KONTAKT

0910 - 395 00

Info@artvise.se

Salj@artvise.se

Partner@artvise.se

Servicegatan 1, Skellefteå

Råsundavägen 15, Stockholm

Ystadvägen 17, Malmö

OM ARTVISE

Artvise är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik.