Artvise utvecklar ledande mjukvara

Vi är ett svenskt programvarubolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) .

På Artvise har vi några av branschens bästa systemutvecklare, lösningsarkitekter, systemintegratörer, och verksamhetsutvecklare. Sjävklart har vi också experter på test och kvalitet, alla med en gedigen erfarenhet av att leverera och införa lösningar för hantering av strukturerad och ostrukturerad information.

Artvise är en kombination av affärsfokuserade personer och personer med ett brinnande intresse för modern mjukvaruutveckling och ny teknik. Kundbasen är bred och omfattar såväl små som stora företag samt offentliga organisationer, med en sak gemensamt, de är alla informationsintensiva organisationer med höga krav på effektivitet, säkerhet och kvalitet.

test

Vill du vara med på resan och bli en viktig del i vårt team?

Kvalitet framför allt

För att säkerställa att vi har de bästa produkterna till våra kunder, arbetar vi ständigt med att förbättra vårt arbete. Kvalitet måste byggas in från början, följas upp och hela tiden förbättras. Vi försöker alltid hitta bättre lösningar och sätt att jobba vilket gör att vi kan hålla bästa kvalitet trots ett högt tempo.

Det är Artvise policy att enbart tillhandahålla produkter med rätt och jämn kvalitet. Produkterna ska ge kundvärde och överensstämma med kundens förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar.

Artvise ambition är dessutom att inom våra områden vara den bästa leverantören med produkter som överträffar våra kunders förväntningar avseende funktionalitet, användarvänlighet och kvalitet.

Miljöarbete

Jordens tillgångar är inte outtömliga. Förhoppningen är dock att människan ska kunna leva kvar på planeten jorden i en hälsosam och trevlig miljö som bjuder på möjligheter till ett humanitärt och innehållsrikt liv för en lång tid framöver.

Vi på Artvise strävar efter att vara ett miljövänligt företag där varje anställd gör sitt yttersta för att vi ska lyckas bidra till medvetenhet och engagemang för miljön. Vi arbetar aktivt för en positiv miljöpåverkan främst genom utnyttjande av resurser i form av energi, datautrustning och papper.

För att nå framgång i miljöarbetet är det viktigt hur
alla anställda agerar för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling, därför säkerställer vi att samtliga medarbetare kontinuerligt informeras om vår miljöpolicy, våra rutiner och vårt miljöarbete.