Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Artvise AB

Det är av största vikt att personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt, så att den personliga integriteten respekteras. På Artvise AB värnar vi om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du i slutet av denna text.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress, e-postadress och även bilder.

Med behandling av personuppgifter menas all hantering som görs med personuppgifter, oavsett om det sker elektroniskt eller ej. Det kan till exempel vara att samla in, bearbeta, lagra, överföra, eller skriva ut uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Artvise AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom Artvise verksamhet.

Organisationsnummer: 556767 - 4857
Servicegatan 1
931 76 Skellefteå

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför

Vi behandlar personuppgifter såsom ditt namn, företag, roll, adress och kontaktuppgifter. Dessa nyttjas för korrespondens och feedback avseende våra tjänster, samt för tillgång till vår supportportal.

Personuppgiftsbiträden

I vissa situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter som då blir personuppgiftsbiträden till oss. Detta kan exempelvis vara IT-leverantörer (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Till dessa överförs IP-adresser, mejladresser, kontaktuppgifter samt fakturerings- och betalningsinformation.

Vi har skriftliga avtal med våra personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål.

Vad är dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och radering av de uppgifter vi har lagrat.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på: support@artvise.se eller 0910 - 395 00.