Lidköpings kommun

Lidköpings kommun har använt Platina under ett par år och jobbar med Platinas ärendehantering. Man har som mål att ligga i framkant när det gäller nya e-tjänster till sina kommunmedborgare. Och i samarbetet med Artvise kring Platina har man också kommit i kontakt med Artvise IT-stöd för e-tjänster, Artvise e-Tjänst, och det breda utbud av tjänster och moduler som finns där. Kultur & fritid är en av förvaltningarna som använt sig av Artvise e-Tjänst för att skapa e-tjänster.

Åsa Vallmar

Utmaning
Lidköping har som mål att ligga i framkant vad det gäller nya e-tjänster till sina kommunmedborgare.
Åsa Vallmar  -informatör inom Kultur och Fritid berättar
-"Tidigare annonserade vi i lokaltidningen när det var dags för anmälan till simskolorna. Problemet var att alla inte hade tidningen och man missade då annonserna. Vi hade inte heller någon information om simskolorna på vår hemsida. Ett annat problem var att vi tog emot anmälningarna per telefon under ett antal timmar, då det snabbt blev en enorm telefonkö och många hade svårt att komma fram. Det fick vi mycket kritik för" berättar Åsa.
Det var dessutom svårt att hantera manuella kölistor. Det fanns ingen struktur för det arbetet och man tvingades slopa den delen. Även hanteringen av bekräftelserna upplevdes ineffektiv då den skickades med ”snigelpost”

Lösning
För att råda bukt på ovanstående problematik satte man sig ned och tittade på en annan lösning.
-"Framför allt gjorde vi en kartläggning kring hur vi skulle vilja jobba med detta i framtiden" säger Åsa.
Man beslöt sig då för att använda Artvise e-tjänsteverktyg eftersom att det gav dem möjlighet att utforma e-tjänsterna själva. Åsa fortsätter
-"Det är ju ett oerhört enkelt verktyg att använda och på ett par timmar hade vi skapat den nya e-tjänsten för anmälan till simskoleverksamheten."
Upplägget för tjänsten var sådan att ett räkneverk stängde ned tjänsten när en simskolekurs var fullbokad. Om någon till exempel ville välja tisdagar men var för sent ute slussades de till en alternativ dag, om platser fanns tillgängliga.
Bekräftelsebrev skickades sedan via e-post.
-"Det var otroligt viktigt att vi installerade räkneverket, det har underlättat arbetet enormt mycket". Säger Åsa

Resultat
-"Om vi ser det utifrån ett medborgarperspektiv så har vi definitivt skapat en ökad tillgänglighet för de som är intresserade av vår simskoleverksamhet".
Bekräftelsen och kvittensen på att man fått en garanterad plats får man direkt via anmälan. De behövde inte längre leva i ovisshet med kölistor och liknande.
Webben och Facebook används för att kommunicera när platserna kan bokas och när det inte längre finns platser kvar.
Åsa ser E-tjänsten i simskolan som ett bra exempel på hur man underlättar för medborgarna och ökar tillgängligheten. Hon ser det som en klar fördel att man kan plocka och välja i Artvise e-tjänstekatalog med mer än 200 färdiga e-tjänster klara att använda.
-"Att det dessutom är så enkelt att skapa nya e-tjänster i systemet är något som jag verkligen uppskattar", avslutar Åsa Vallmar.