Motala

Motala ger tummen upp för Artvise E-tjänster
-Snabb implementation, bra support och kontaktperson samt bra pris.

Jan Rozanski

Utmaning
Mot slutet av 2014 stod det klart, Motala hade viljan att erbjuda medborgarna mer och bättre
E-tjänster men teknisk plattform fans ännu inte på plats.
Motala hade kommit lång i digitaliseringen av sin dokument- och ärendehantering. Man hade digital nämndshantering och sammanträdesportal på plats, hemsidan var uppdaterad och man jobbade redan med säkra inloggningar.
Jan Rozanski Webbkommunikatör på Motala kommun säger
-” Detta är en 24h myndighet med medborgarna i fokus. Vi vill ha hög tillgänglighet på kommunens tjänster”
Han tillägger att mer än 60% av besöken på Kommunens hemsida görs från mobila enheter.
Och kommuninvånarna är väldigt mogna för ny teknik.
Det ligger verkligen i tiden att erbjuda medborgarna E-tjänster via hemsidan.

Lösning
Under 2015 tog arbetet med en målbild och kravspecifikation fart. I oktober 2015 skrevs avtal med Artvise och redan i november samma år startade bygget av Motalas nya E-tjänster och utbildning för administratörer hölls. Tjänsten lanserades publikt för medborgarna den 1 mars 2016. Från och med det datumet skulle inga nya blanketter skapas via det gamla systemet. Målsättningen var att medborgarna skulle välja E-tjänster före blanketter. På så vis ville man höja servicegraden för medborgarna och minska administrationen för kommunens handläggare.

Resultat
Artvise E-tjänster kunde efter genomförd förstudie snabbt sättas upp och lanseras. Man har redan lanserat ca 40 nya E-tjänster. Och mer är att vänta i takt med att de gamla blanketterna gås igenom och bit för bit uppdateras till e-tjänster. Detta är en process som tar tid då många olika enheter behöver vara inblandade kring utformningen av sina egna blanketter.

”Detta kommer att ta tid men vara mödan värt” säger Jan Rozanski
Även om det finns önskemål om förbättringar av så väl utseende som funktionalitet och användarvänlighet då man skapar blanketterna är Motala nöjda med både införandeprocessen och systemet.
Jan ger tummen upp för
 –”Snabb implementation, supporten, kontaktpersonen Daniel och så priset ”