Artvise uppgraderar Platina hos Västerbottens Läns Landsting 

Artvise uppgraderar Platina hos Västerbottens Läns Landsting Artvise har av Västerbottens Läns landsting fått förtroendet att uppgradera Platina till version 4.1. Uppdraget omfattar även uppgradering av verksamhetsstöden för Tolkbokning och Avvikelsehantering.